1.Терміни та визначення

1.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижчезазначені терміни мають такі значення та є її складовою невід'ємною частиною:

  • Продавець — Фізична особа підприємець Чернявський Іван Леонідович
  • Покупець — будь-яка фізична особа, що погоджується з публічною офертою на умовах цієї оферти.
  • Інтернет-магазин — офіційний інтернет-магазин Продавця «Chers», розташований за інтернет адресою https://chers.com.ua/. У рамках цього договору, понятяя Інтернет-магазин і Магазин, а також інтернет адреса https://chers.com.ua/ и похідні від chers.com.ua є рівнозначними і трактуються аутентично, за контекстом оферти.
  • Товар — об'єкт погодження сторін, перелік найменувань асортименту, що представлений в офіційному інтернет-магазині.

2.Загальні положення

2.1. Ця публічна Оферта (далі — Договір) є офіційною пропозицією Продавця на адресу будь-якої дієздатної фізичної особи,  що має необхідні повноваження укладати з продавцем договір купівлі-продажу Товара на умовах, що визначені цією офертою і містить всі істотні умови договору.

2.2. Відносини в галузі захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» і прийнятими відповідно до інших законів і правових актів України.

3.Реєстрація на сайті

3.1. Покупець має право зареєструватися на сайте тільки 1(один) раз, тобто може мати лише один Особистий кабінет.

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надає Покупець під час реєстрації.

3.3. Покупець, зареєстрований в інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікация Покупця дозволяє запобігти несанкціонованим діям третіх осіб від імені Покупця і надає доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і паролю третім особам заборонена.

3.4. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіна і паролю третім особам.

4. Предмет Договору і ціна Товару

4.1. Продавець передає, а Покупець приймає і сплачує за товари на умовах цього Договору.

4.2. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товара Покупцю і сплати останнім повної вартості Товару. Ризик його випадкової загибелі чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товара Покупцю.

4.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в одностороньому беззаперечному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://chers.com.ua/.

4.4. Ціна товару вказується в гривнях України з урахуванням податку на додану вартість.

5. Момент підписання договору

5.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 і частини 2 статті 437 Цивільного кодексу України).

5.2. Прийняття даної оферти (договору) — оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.

5.3. Оформлення Покупцем замовлення на Товар відбувається шляхом здійснення дій вказаних у розділі «Покупцям» пункт «Як оформити замовлення»

5.4. Договір, що заключається на основі прийняття Покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого Покупець долучається без жодних вийнятків та/або застережень.

5.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззастережним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем смс-повідомлень про статус його замовлення і опитувань з метою покращення якості обслуговування Покупців. Покупець, що придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (що оформив замовлення на товар), визначається особою, що вступила з продавцем у відносини на умовах цього Договору.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець зобов'язується:

6.1.1. З момента заключення цього Договору забезпечити у повному обсязі всі зобов'язаня перед Покупцем відповідно до умов цього договору і дійсного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин нездоланної сили, вказаних в п.6 цього Договору.

6.1.2. Обробляти персональі данні Покупця і забезпечувати їх конфіденційність у порядку, визначеному дійсним законодавством.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар і Тарифи на супутні послуги, способи та терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: https://chers.com.ua/. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

6.2.2. Здійснювати записи телефоних переговорів з Покупцем. Відповідно до п. 4 ст. 16 закону «Про інформацію, інформаційних технологіях та про захист інформації» Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, що не мають безпосереднього стосунку до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти.

6.2.3. Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

6.2.4. Перед поставкою замовленого Клієнтом товару Продавець має право вимагати від Клієнта 100 % передоплату замовленого товару. Продавець має право відмовити Клієнту в доставці товару за умови відсутності такої оплати.

6.2.5. Продавець має право не здійснювати доставку Товару Клієнту кур'єром за адресою вказаною під час оформлення Клієнтом замовлення і передати Товар у погодженому і Клієнтом фірмовому пункті самовивозу.

6.2.6. Продавець має право обмежувати Товар, що доставляється одночасно Клієнту.

6.2.7. Продавець має право встановити Покупцю обмежити резервування Товару (можливість відкласти товар).

6.2.8. Використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію та не передаються третім особам.

6.2.9. Отримувати інформацію про ip - адресу відвідувача Сайта chers.com.ua. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача та не підлягає передачі третім особам.

6.2.10. Продавець має право направлятт Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру через e-mail та sms-розсилки з інформацією про знижки, акції, нові надходження і т.п. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

6.2.11. Продавець має право в одностороньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем п.6.3.3.1. цієї Оферти.

6.2.12. Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на сайті інтернет-магазину "Chers" в односторонньому порядку без згоди Покупця, шляхом розміщення таких змін на сайті інтернет-магазину.

6.3. Покупець зобов'язується:

6.3.1. До моменту заключення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар, що пропонуються Продавцем в інтернет-магазині.

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним Товару.

6.3.3. Сплатити за замовлений Товар та його доставку на умовах цього договору.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail и sms-розсилок.

7. Доставка товару

7.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється в терміни, погоджені Сторонами під час підтвердження замовлення співробітником Продавця та умовах, викладених в розділі "Доставка та оплата". Якщо покупець не отримує замовлення в погоджений термін, продавець має право аннулювати замовлення без додаткового інформування Клієнта.

7.2. Після отримання Замовлення претензії до кількості, укомплектованості та виду Товару не приймаються.

7.3. Кур'єрска доставка може бути здійснена за погодженою Продавцем и Покупцем адресою.

8. Відкликання оферти

8.1. відкликання оферти (Договору) може бути здійснене Продавцем у будь-який час, але це не є підставою для відмовлення від зобов'язань Продавця по вже заключеним договорам. Продавець зобов'язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, у своєму інтернет-магазині, з вказанням точного часу відклику оферти, не менш, ніж за 12 годин до фактичного відклику (призупинення) дії Оферти.

9. Форс-мажор

9.1. Будь-яка зі Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо цн нвиконання було викликано обставинами нездоланної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Нездоланної Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами.

До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин. Зміни дійсного законодавства чи нормативних актів, що прямо чи опосередковано впливають на будь-яку зі Сторін, не розглядаються як Обставини нездоланної сили, втім, у разі внесення таких змін, що не дозволяють будь-якій зі Сторін виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язані негайно прийняти рішення відносно порядка роботи щодо усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

10.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

11. Інші умови

11.2. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.

11.3. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Політика обробки персональних даних, розташована за адресою https://chers.com.ua/site/kontakty/o-magazine/priv... , є невід'ємною частиною даного Договору.